| Prima pagină | mail Webmaster | Hartă site | Stocuri | EnglishContact
UCM Resita

RAPORT CURENT - Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006


Data raportului: 06.09.2006
Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.
Sediul social: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caraş-Severin
Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082
Codul unic de inregistrare: 1056654
Numar de ordine la ORC de pe langa Tribunalul Caraş-Severin: J11/4/12.02.1991
Capital social subscris şi vărsat: 6.882.286 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Hotărâri adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

U.C.M. Reşiţa S.A. aduce la cunoştinţa acţionarilor că în data de 05.09.2006 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la care au fost prezenţi acţionari deţinători a 66.124.041 acţiuni nominative, reprezentând 96,08 % din capitalul social care au hotărât după cum urmează:

  1. Acţionarii prezenţi, cu unanimitate de voturi, aprobă completarea ordinii de zi cu "Aprobarea declarării şi avizării Secţiei Transport Public de Călători cu sediul în localitatea Bocşa, str. Carpaţi, Nr. 7, cod. 325300 jud. Caraş-Severin ca punct de lucru
  2. Acţionarii prezenţi, cu unanimitate de voturi, aprobă declararea şi avizarea "Secţiei Transport Public de Călători" cu sediul în localitatea Bocşa, str. Carpaţi, Nr. 7, cod. 325300 jud. Caraş-Severin ca punct de lucru, care va fi înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului Caraş-Severin.
  3. Acţionarii Societăţii reprezentând 99,63 % din capitalul reprezentat aprobă închiderea punctului de lucru "Secţia Şuruburi Anina", care va fi radiat de la Oficiul Registrului Comerţului Caraş-Severin.
  4. Acţionarii Societăţii reprezentând 99,63 % din capitalul reprezentat aprobă închirierea imobilului denumit "Fabrica de Şuruburi Anina", situat în localitatea Anina Str. Oltului nr. 53 Jud. Caraş-Severin.
  5. Acţionarii Societăţii reprezentând 99,63 % din capitalul reprezentat aprobă declararea şi autorizarea ca punct de lucru a Debarcaderului Văliug situat în comuna Văliug Jud Caraş-Severin, intabulat în Cartea Funciară a localităţii Văliug cu nr. 1854, care va fi înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului Caraş-Severin.
  6. Data de 21 septembrie 2006 este adoptată, în unanimitate de acţionarii prezenţi, ca dată de înregistrare în raport de care se vor determina acţionarii asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 5 septembrie 2006.

Adrian CHEBUŢIU
Preşedinte al Consiliului de Administraţie

Font normal Font mărit Print version ---------------------


ultimilr stiri


nou Compania UCM Reșița și-a restrâns pierderile cu 18%

Compania UCM Reșița, specializată în producția de motoare și turbine, ...

nou Locul I pentru UCM Reșița la concursul „Eco-Eficiență“

În perioada august 2010 - iulie 2011, colegii noștri Ciprian ...

nou UCM Reșița luminează tărâmul african kenyan

În premieră în Africa, specialiștii UCM Reșița au pus ...

nou UCM Reșița execută componente pentru turbinele hidrocentralelor de pe Oltul inferior

Hidroelectrica și consortiul german compus din firmele Voith Hydro și ...

nou UCM Reșița și HYDRO ENGINEERING, prezențele românești ale târgului HYDRO 2010 de la Lisabona

UCM Reșița și HYDRO ENGINEERING au participat în ...


Masini unelte