Tipărește

Capacități de încercări


Standuri pentru mașini electrice

Stand masini electrice

UCM Reșița dispune de standuri de încercare care permit efectuarea unor încercări complexe după cele mai pretențioase cerințe de încercare. Calculatoarele cu care sunt dotate realizează prelucrarea automată a datelor.
Standurile dispun de grupuri Ward-Leonard de 3 MVA și 6 MVA.
Testele se efectuează conform CEI 34.
Gama de mașini electrice care se pot testa este următoarea:

 • motoare și generatoare sincrone până la 13,5 MVA;
 • motoare asincrone până la 10 MVA;
 • motoare și generatoare de curent continuu până la 6 MW.

Tensiunea maximă de încercare este de 13,8 kV.
În cazurile în care nu se cere altfel, se fac în mod obișnuit probe de lot și probe de tip.
UCM Reșița are posibilități și dispune de aparatură pentru efectuarea de testări complete ale mașinilor electrice la beneficiari.

Standuri pentru motoare Diesel

UCM Reșița are următoarele 3 instalații de încercare a motoarelor Diesel:

 • instalație de încercări pentru motoare Diesel rapide până la aproximativ 3.300 kW (limitată de posibilitățile de disipare energie); alimentare cu combustibil - Diesel și marin;
 • celule de încercări pentru motoare Diesel semi-rapide; capacitate de aproximativ 15.000 kW; alimentare cu combustibil - marin și greu;
 • banc de încercări pentru motoare Diesel lente de puteri mari.

Instalațiile de încercări, celulele și bancurile sunt prevăzute cu instalațiile necesare: de ungere, răcire, alimentare cu combustibil (inclusiv pregătire, filtrare și tratare combustibil greu), aer combustie, eșapare, aer comprimat, energie electrică (curent continuu și alternativ) instrumente de măsură, echipament soft și hard pentru prelucrarea datelor măsurătorilor.
Programele de încercări sunt în conformitate cu reglementările UIC (pentru aplicații locale) și/sau în conformitate cu reglementările unei (oricărei) societăți de clasificare. Încercările se fac în conformitate cu cerințele clientului.

Stand de probe regulatoare pentru turbine hidraulice

UCM Reșița dispune de un stand pentru testarea industrială completă a ansamblelor de regulatoare și a unor subansamble componente.
Testarea regulatoarelor se face în conformitate cu instrucțiuni interne sau în conformitate cu IEC (Codul Electrotehnic Internațional).
Pe același stand se fac atât teste și măsurători pentru cercetarea regulatoarelor, cât și testări de elemente de circuite hidraulice de ulei sub presiune.
Parametri principali:

 • presiunea de încercare p = 40 bar
 • debitul prin circuitul de ulei Q = 0,016 m3/s
 • suprafața platformei S = 15 m2;

Laboratorul pentru control nedistructiv

UCM Reșița are laboratoare pentru control nedistructiv destinate verificării și măsurătorilor din procesul de producție.

Destinație:

Control nedistructiv cu ultrasunete

Este organizat pe grupe de control care deservesc cele trei platforme industriale ale societății.
Aplică, în controlul oțelurilor și a aluminiului metoda fundamentală impuls-ecou în prezentare A, cu frecvența de lucru în intervalul 2÷5 MHz, pentru următoarele:

 • table;
 • piese forjate și turnate;
 • țevi;
 • suduri cap la cap și de colț;
 • măsurători de grosimi;

Examinarea se execută în conformitate cu standardele internaționale de profil, sau în baza procedurilor de lucru stabilite de comun acord cu beneficiarii.
Norme de apreciere a calității pot fi: ASME, EN, SEP, SEL, NTR, etc.
Autorizare: operatorii sunt certificați conform EN 473ISIM TIMISOARA si CR ISCIR.

Control nedistructiv cu pulberi magnetice

Este organizat pe puncte fixe, pe platforme și secții mai mari, sau in echipe mobile.
Aparatura de magnetizare existentă oferă posibilități de a efectua examinări la materiale feromagnetice independent de forma subiectului controlat, asigurând depistarea unor defecte a căror indicații sunt mai mari sau egale cu 1,6 mm.
Normele de apreciere a calității sunt: ASME, EN, CR 6 - ISCIR, NTR, etc.
Autorizare: personalul este autorizat de ISCIR (Inspectoratul de Stat pentru Cazane și Instalații de Ridicat) conform CR și EN 473 – ISIM TIMIȘOARA.

Control cu lichide penetrante

Este organizat pe echipe mobile care deservesc secțiile de producție.
Se lucrează cu materiale autorizate ASME, ASTM (penetrant, developant, degresant) de tip KD-check (Karl Deutsch-Germania), cât și cu materiale Petrocor Ploiești.
Se pot executa controale pentru depistarea fisurilor la sudurile structurilor sudate, la piese forjate sau turnate din oțel sau aliaje neferoase, respectiv determinarea aderenței la depuneri de materiale antifricțiune. Efectuarea controalelor se face după norme interne de produs cu respectarea cerințelor beneficiarului.
Norme de apreciere a calității: ASME, EN, NTR, etc.
Autorizare: personalul este autorizat ISCIR conform CR 6 și EN 473 ISIM TIMIȘOARA.

Laboratorul este autorizat de catre Autoritatea Feroviara Romana - AFER, lista incercarilor autorizate fiind cea aferenta atestatului AFER seria AL nr. 406/2011.

Laboratorul de Metrologie

Laboratorul de Metrologie din cadrul UCM Reşiţa are ca principal obiect de activitate etalonarea/verificarea şi repararea mijloacelor de măsurare din organizaţie dar şi satisfacerea de servicii metrologice către clienţi externi.

Laboratorul de Metrologie este compus din cinci compartimente clasate pe domenii de activitate care sunt:

laboratorul de lungimi, laboratorul de mase, forţe, durităţi, cinematice, laborator de mărimi electrice, laborator de temperaturi, debite, automatizări şi laboratorul de presiuni.

Laboratorul de Metrologie în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO/CEI 17025:2001 a obţinut un ATESTAT de competenţă din partea BIROULUI ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ.

Lista sortimentelor ce intră în competenţa Laboratorului de Metrologie al UCM este cea aferentă anexei din ATESTAT.

Atestat Laborator Metrologie
Anexa 1 Atestat Laborator Metrologie

Laborator pentru control distructiv

Obiectul de activitate al Laboratorului Fizico - Chimic este efectuarea de încercări mecanice, metalografice și analize chimice.

Labortaorul Fizico - Chimic este compus din două compartimente clasate pe următoarele domenii de activitate:

 • laboratorul de încercări mecanice și metalografice;
 • laboratorul de analize chimice.

Lista încercărilor autorizate de către Autoritatea Feroviara Romana - AFER ce pot fi efectuate în cadrul Laboratorului Fizico - Chimic este cea aferenta anexei atestatului AFER Seria AL nr.409/2011.

Laboratorul este evaluat in conformitate cu Prescriptia Tehnica ISCIR CR 6-2010 si poate efectua incercari conform Procesului Verbal ISCIR nr. 10 C - 45

Jun 30, 04 | 1:01 pm
trimite unui prieten